Min indsigelse
 

 

 v/ Niels T. Steffensen

Klik på billedet for at komme til startsiden

 

 

Op
Uddybning punkt 1
Uddybning punkt 2
Uddybning punk 3
Uddybning punkt 4
Uddybning punkt 5

 

 

 

 

Hvidovre Kommune,
Teknisk forvaltning,
Hvidovrevej 278,
2650 Hvidovre

Hvidovre, den 06-07-2003

Indsigelse vedr. Forslag til Lokalplan 218 – Bevarende lokalplan for Phønixhusene

Med henvisning til annoncering af offentlig høring vedr. forslag til lokalplan 218 af 14. maj 2003, vil jeg hermed fremsende følgende indsigelse:

En eventuel realisering af lokalplanforslaget vil indebære at:

  1. Ejerne af Phønixhusene vil blive pålagt restriktioner, der mindsker ejernes mulighed for at udnytte deres ejendomme således at et moderne familieliv kan udfoldes uhindret. (Uddybning klik her)
  2. Lokalplanens formål vedrørende sikring af bebyggelsens helhedspræg og grønne karakter, på trods af at der intet helhedspræg er i dag, medfører unødige restriktioner. (Uddybning klik her)
  3. Ejerne af bevaringsværdige Phønixhuse vil blive pålagt at vedligeholde deres ejendomme med et materialevalg, der pålægger dem meromkostninger i forhold til et frit materialevalg. (Uddybning klik her)
  4. Ejerne af ikke bevaringsværdige Phønixhuse pålægges unødvendige restriktioner i mulighederne for valgfri vedligeholdelse samt opføring af nybyggeri efter nedrivning. (Uddybning klik her)
  5. Der introduceres en forskelsbehandling mellem ejerne af ejendommene, idet de vil blive stillet forskelligt, alt efter deres nuværende ejendoms bevaringsværdi og udbygningsstatus. (Uddybning klik her)

De ovenfor stående konsekvenser af en vedtagelse,  kan medførte retssager mod Kommunen fra beboere, der kan dokumentere eller sandsynliggøre mindskede ejendomsværdier og/eller øgede, ukompenserede vedligeholdelsesudgifter.

 Således anlagte og vundne retssager, vil bevirke at Hvidovre Kommunes borgere vil blive pålagt unødige meromkostninger.

 Hvidovre Kommune argumenterer i lokalplanforslaget med tilretninger af det oprindelige udkast i samarbejde med Grundejerforeningen Phønix. Hertil bemærker jeg, at da der er væsentlige interesseforskelle mellem ejere af bevaringsværdige og ikke bevaringsværdige huse, og hvor ejerne af bevaringsværdige huse berøres videst, burde de bevaringsværdige huses ejere have været stærkere repræsenteret i forhandlingsdelegationen.

 Jeg ser frem til at lokalplanforslaget vil blive behandlet kvalitativt ud fra en rimelighedsbetragtning, således at disse hensyn, og ikke alene bevaringshensyn, medtages. Jeg anmoder om at lokalplanforslaget

bullet

Principalt tages af bordet

bullet

Subsidiært ændres, så ovenstående 5 konsekvenser elimineres

  Med venlig hilsen
Niels T. Steffensen
Hvidovrevej 350E, 1v
2650 Hvidovre

  Gå til toppen                 

 

Siden er senest opdateret 06-03-2005                                                  Send en mail til Niels T. Steffensen